Skip to main content

Czy można płacić podatek PIT na raty?

Jeżeli podatnik nie zapłaci podatku PIT w określonym prawem terminie, do podstawowej kwoty tego podatku urząd doliczy mu odsetki podatkowe za zwłokę. Jeżeli w dalszym ciągu nie zapłaci go, urząd podatkowy na pewno rozpocznie procedurę postępowania egzekucyjnego, a koszty tego postępowania zostaną również doliczone do podstawowej kwoty podatku. Dodatkowo otrzyma również karę grzywny za wykroczenie skarbowe. Zatem lista represji jest bardzo długa i nie ma końca, aż do skutku.

Sposoby na przedłużenie terminu zapłaty podatku PIT

Podatnik może skorzystać z kilku form odroczenia, czy też zmiany sposobu zapłaty podatku PIT, robi to poprzez złożenie do urzędu skarbowego wniosku z prośbą o:

  1. odroczenie terminu płatności podatku PIT
  2. rozłożenie zapłaty podatku PIT na raty
  3. odroczenie zapłaty podatku razem z odsetkami za zwłokę
  4. rozłożenie na raty zapłaty podatku razem z odsetkami za zwłokę
  5. odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty odsetek doliczonych przez urząd do głównej kwoty podatku

Decyzja urzędu podatkowego

Organ podatkowy po otrzymaniu wniosku rozpatruje go i ogłasza swoją Decyzję, ustala nowy termin płatności zaległości podatkowej albo poszczególnych rat w przypadku rozłożenia zaległości na raty. Oficjalna decyzja urzędu podatkowego skutkuje tym, że kwota podatku zostaje rozłożona na dogodne raty i jeżeli podatnik skrupulatnie wywiązuje się z nowych zobowiązań, to:

  • urząd nie naliczy mu odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej lub samego podatku
  • organ skarbowy nie będzie wszczynać procesu egzekucyjnego
  • organ podatkowy nie będzie wszczynać postępowania w sprawie sankcji karnych, czyli grzywny za nieterminową zapłatę podatku
  • podatnik nie poniesie negatywnych skutków opóźnienia zapłaty podatku

Nie każdy podatnik otrzyma zgodę na rozłożenie podatku i odsetek na raty. Otrzyma ją tylko wtedy, gdy potrafi przekonać urząd, że taka decyzja jest uzasadniona ważnym interesem samego podatnika lub interesem publicznym. Czyli to podatnik musi w swoim wniosku o rozłożenie zaległości na raty podać taką argumentację, którą urząd może zaakceptować.

Prawo Codzienne

Blog "Prawo Codzienne" skupia się na typowych problemach zwykłych obywateli. Masz problem z podziałem nieruchomości, walczysz z nieuczciwym pracodawcą, bądź domagasz się sprawiedliwego odszkodowania? Te i wiele innych spraw będzie tutaj poruszanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

dwa × 4 =