Skip to main content

Prawne konsekwencje umieszczania oszczerstw w Internecie

Wiele osób myśli, że w internecie można być w pełni anonimowym. Z wielu oczywistych kwestii nie jest to jednak prawda. Przede wszystkim w internecie praktycznie wszystko zostaje zapisane na serwerach. Chociaż nie widnieje tam dokładne imię i nazwisko osoby wstawiającej do internetu daną treść, to jednak trzeba się liczyć z faktem, że odpowiednie organy czy nawet poszczególne osoby bardzo łatwo mogą dojść do twórcy poprzez łańcuch powiązań. W związku z takim stanem faktycznym, należy zwrócić uwagę, że człowiek jest odpowiedzialny za swoją działalność w internecie. Dotyczy to także spraw, w których popełnia jakieś przestępstwo. Wbrew pozorom nie chodzi tylko i wyłącznie o „poważne” przewinienia jak kradzież czy pranie pieniędzy. Mogą to być przestępstwa polegające na łamaniu prawa za pomocą słowa.

Podstawowe przestępstwa

Przestępstwa popełniane w internecie nie różnią się od przestępstw popełnianych w realnym świecie. Kodeks Karny i inne ustawy szczególne korzystają bowiem z norm prawnych abstrakcyjnych, a więc takich, które wskazują dane zachowanie, często nie podając środków do tego. Co więcej, w Kodeksie Karnym przedstawione są także często przestępstwa skutkowe- takie, w których odpowiedzialność karna uzależniona jest od wywołania konkretnego skutku.

Szczególną kategorią są oszczerstwa. Mogą przejawiać się w różny sposób i polegać na całkiem różnych zachowaniach.

Pierwsze należy wyszczególnić pomawianie mogące poniżyć pomawianą osobę, które zagrożone jest karą grzywny lub ograniczenia wolności. Dotyczy to nie tylko osoby fizycznej, ale także jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, grupy osób czy osoby fizycznej. Jeżeli sprawca popełnia przestępstwo za pomocą środków masowego przekazu, zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do roku. Tak samo kto znieważa publicznie osobę w zamiarze by zniewaga do niej dotarła podlega karze na analogicznych zasadach do pomówienia. Karane jest także nawoływanie do nienawiści w stosunku do określonej grupy osób. Warto o tym pamiętać publikując podobne treści w internecie.

Prawo Codzienne

Blog "Prawo Codzienne" skupia się na typowych problemach zwykłych obywateli. Masz problem z podziałem nieruchomości, walczysz z nieuczciwym pracodawcą, bądź domagasz się sprawiedliwego odszkodowania? Te i wiele innych spraw będzie tutaj poruszanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

19 − 7 =