Skip to main content

Rozwiązanie umowy o pracę w 2018 roku

Każda zawarta umowa o pracę dopuszcza możliwość rozwiązania jej na określonych zasadach. Zasady te znajdziemy opisane w Kodeksie Pracy, a warunki rozwiązania danej umowy zależą od jej rodzaju. Najczęściej zawierane umowy, to umowy na czas określony. Ten rodzaj dopuszcza rozwiązanie za wypowiedzeniem przez jedną ze stron. Umowę może wypowiedzieć zarówno pracownik, jak i pracodawca, bez podawania przyczyny. Okres wypowiedzenia zależny jest od stażu pracy pracownika w danym przedsiębiorstwie. Jeśli wynosi on mniej niż sześć miesięcy, obowiązuje w tym przypadku dwutygodniowy okres wypowiedzenia, liczony od soboty, do soboty. Oznacza to, że jeśli pracownik złoży wypowiedzenie na przykład w czwartek, dwa tygodnie wypowiedzenia zaczynamy liczyć od najbliższej soboty. Tym samym umowa rozwiąże się również w sobotę, dwa tygodnie później. W przypadku stażu pracy dłuższego niż sześć miesięcy a krótszego niż trzy lata, okres wypowiedzenia wynosi miesiąc. Jako miesiąc traktujemy tutaj miesiąc kalendarzowy, więc jeśli przykładowo wypowiedzenie zostanie wręczone pod koniec maja, okres wypowiedzenia liczymy od pierwszego do ostatniego dnia czerwca. Umowa tym samym zostanie rozwiązana z dniem 30 czerwca. Jeśli staż pracy wynosi więcej niż trzy lata, pracownika obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia, liczony analogicznie do powyższego przykładu, jako trzy miesiące kalendarzowe. W przypadku umów o pracę zawartych na czas nieokreślony, okresy wypowiedzeń są takie same. Różnica występuje w przypadku samego argumentu wypowiedzenia – jeśli pracodawca wypowiada umowę pracownikowi, musi w piśmie uzasadnić swoją decyzję. Argumenty muszą być konkretne, prawdziwe i niepodważalne. Umowa o pracę może być również rozwiązana za porozumieniem stron. Polega to na podpisaniu oświadczenia woli obydwóch stron, o zgodzie na rozwiązanie umowy z danym dniem. W przypadku umów o pracę na zastępstwo, kodeks pracy dopuszcza rozwiązanie jej za wypowiedzeniem, uwzględniając terminy takie same jak w przypadku umów na czas określony i nieokreślony. Umowy o pracę na okres próbny również mogą być rozwiązane za wypowiedzeniem. Długość wypowiedzenia zależy od długości zawartej umowy. Jeśli umowa została zawarta na dwa tygodnie bądź krócej, obowiązuje ją okres wypowiedzenia o długości trzech dni roboczych. Umowy zawarte na dłuższy okres – tydzień wypowiedzenia. W przypadku umów zawartych na trzy miesiące, okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie.

Prawo Codzienne

Blog "Prawo Codzienne" skupia się na typowych problemach zwykłych obywateli. Masz problem z podziałem nieruchomości, walczysz z nieuczciwym pracodawcą, bądź domagasz się sprawiedliwego odszkodowania? Te i wiele innych spraw będzie tutaj poruszanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

12 + 14 =